We use cookies to make sure we offer the best experience on our site. If you continue to use this site, we assume you are happy with it.

Read more

De Speling

De Speling

Manpowerdag bij de vzw De Speling

Niet minder dan 12 van onze leden zijn komen opdagen en extra nog twee attente echtgenotes.

Het was weerom een dag waarvan we hebben genoten en heeft bijgedragen tot een ondersteuning van de werking van de vzw De Speling, de motivatie Ann Vanneste en niet te vergeten ons goed Lionsgevoel.

We hebben zeer nuttig werk kunnen verrichten dankzij de mooie taakverdeling en de bereidwilligheid van alle deelnemers om de hen toegewezen taken perfect uit te voeren. Verschillende van onze leden zijn vragende partij voor herhaling in het najaar.

Ik noteerde dit en zal verder overleggen met Ann. Zij stond erop jullie allen uit het diepste van haar hart te danken hetgeen ik bij deze op eenvoudige wijze tracht over te brengen.

Dank ook aan Michel die de week erop een twintigtal pannen heeft geleverd.

Dank ook aan onze nieuwe leden die met veel enthousiasme en/of aanwezigheid hun sympathie hebben betuigd.

Met hartelijke Lionsgroet, August.